Σχετικά με τη u&g development

Σκοπός της εταιρίας u&g development είναι η ανέγερση, επισκευή και διαχείριση κάθε είδους έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους, ιδιωτικού ή δημοσίου. Στόχος μας είναι η έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση εργασιών με κεντρικούς άξονες το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, την ειλικρινή συνεργασία και το περιβάλλον.
Ως προς τα ιδιωτικά έργα, η εταιρία δραστηριοποιείται στην Αττική και την Πελοπόνησσο, στη διαδρομή της όμως εξετάζει όλες τις επιλογές. Ως προς τα δημόσια έργα, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ) για συμμετοχή σε έργα οικοδομικά, υδραυλικά, οδοποιϊας, γεωτρήσεων και βιομηχανικά.
Γύρω από τους ίδιους άξονες, ασχολείται επίσης με την κατασκευή πινακίδων κάθετης σήμανσης, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα (ΟΜΟΕ), όπως και τα ευρωπαϊκά.
Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και περιβάλλοντος κατά ISO 14001 για την κατασκευή έργων και CE για την κατασκευή πινακίδων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Περισσότερα

Thumb Gallery

© Copyright u&g development. All rights reserved